25 mar

Disputation på distans i coronatider

Nu på fredag 27 mars har Umeå universitet en disputation som web-sänds pga av Covid-19 situationen. Alla som vill kan vara med via länk. https://www.umu.se/kalender/ sara-strandberg---...

24 mar

Berzeliussymposium 102 om Dysfagi

10-11 december, 2020 Varmt välkomna till Malmö och Svenska Läkaresällskapets Berzelius symposium om dysfagi. Symposiet vänder sig till alla radiologer och allmänläkare samt specialistläkare...

19 mar

Rekommendationer om covid-19 på röntgenavdelningen

Uppdaterade riktlinjer om covid-19 finns nu att läsa under Publicerat/Rekommendationer och rapporter. De kommer att uppdateras när så är lämpligt.

16 mar

Allmän Covid 19-information

Hej alla röntgenkollegor med thoraxintresse här kommer ett litet massmail denna kan vara intressant att se, society for thoracic radiology hade idag en 45 minuters föreläsning om Covid-19, de...

16 mar

Personalized medicine

I oktober arrangerar JIM (Journal of Internal Medicine) tillsammans med Olle Melander (Skånes universitetssjukhus) och Fredrik von Wowern (Skånes universitetssjukhus) en konferens med fokus på...

16 mar

Kurser och Covid-19

Den information om inställda eller uppskjutna kurser och utbildningar som kommer redaktören till handa förs in under respektive event på kurssidorna. Titta därför där för närmare information.

14 mar

Gratis e-kurs i uroradiologi

Den första kursen på eRAD.se är nu helt klar, Uroradiologi på jourtid . Det är en kostnadsfri kurs och öppen för alla radiologer i Sverige (gratis medlemskap krävs för att kunna scrolla själv...

13 mar

Philips Nordic MR Forum 2020

Philips Nordic MR Forum 2020 (maj 11-12, medarrangör Sahlgrenska universitetssjukhuset) har på grund av den rådande Coronapandemin blivit uppskjutet – ett nytt datum kommer meddelas längre fram.

13 feb

Kurs i Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet

Strålsäkerhetsmyndigheten ger en kurs i Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet. Målgrupp är: personer med radiologisk ledningsfunktion strålningsfysikalisk ledningsfunktion...

10 feb

Kontrastmedelsgruppen kommenterar...

Nyligen har en debatt uppstått om kontrastmedels risker eller icke-risker. Kontrastmedelsgruppen har författat ett balanserat och förklarande dokument som alla radiologer bör läsa. Se vidare...

10 feb

OXMI 2020

Nu är det dags att anmäla sig till OXMI 2020 (Optimisation in X-ray and Molecular Imaging 2020) i Göteborg 20-22 april. Reducerad avgift vid anmälan innan 1 mars. Se vidare under kurssidorna.

7 feb

Disputation i Umeå i april

Sonograf Marie Byenfeldt disputerar 24 april kl 9 vid Östersunds sjukhus, hörsalen Snäckan, Umeå universitet på avhandlingen Ultrasound based shear wave elastography – a non-invasive method for...

5 feb

ECR har en fråga...

Fyll i enkäten! "Dear Dr. Ståhlbrandt, I hope you are well! Herewith, I am just checking if you received the big survey that ESR sent out on the role of radiologist on January 13 th and again...

29 jan

Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi håller årsmöte

Årsmöte 2020 SFPR kommer att hålla årsmöte fredagen den 14 februari 2020, kl 11.00. Lokal: Konferensrum på Barnröntgen, Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg.

27 jan

Stipendium till ESUR 3-6 september 2020

SURF har utlyst ett resestipendium till ESUR i höst. Läs mera på SURFs sidor om medlemsinformation.

20 jan

Nya CT-protokoll från SURF

CT-protokoll för urotelial tumör och stensjukdom finns nu att ladda ner från delföreningens sida. Protokollet för hematuri och njurcancer har reviderats, och finns även det i ny version på delföreningssidan.

20 jan

Stipendium i thoraxradiologi

Svensk förening i thoraxradiologi har utlyst ett stipendium. Se mera på delföreningens hemsida.

8 jan

Nordic Cardiac Imaging

Nordic Cardiac Imaging (NCI) går av stapeln i Malmö 21-22 april 2020. Se mera under kurssidorna.

8 jan

Nytt år - ny medlemsavgift

Dags att betala medlemsavgiften för 2020! Logga in och se om du har betalat redan, om du är tveksam. Gå sedan till http://www.sfmr.se/sidor/hur-betalar-man-medlemsavgiften/ för att se hur du...

3 jan

Kurs i Bröstradiologi - för ST-läkare

Uppfyller samtliga kursdelmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning avseende bröstradiologi. Stockholm (Thoresta Herrgård), 27-29 Maj 2020. Mer info: dinkurs.se/brostradiologi2020