Svensk Förening för Bröstradiologi

Föreningen, som skall bestå av läkare, forskare och andra som är intresserade av radiologisk bröstdiagnostik, såväl klinisk mammografi som screening med mammografi , skall företräda specialområdets intressen beträffande vetenskap, utbildning och utveckling av samarbetet med andra medicinska verksamhetsområden. Därutöver skall föreningen utgöra remissinstans.

SFBR logoStyrelse

Ordförande


Karin Leifland  
karin.leifland@gmail.com
Vice ordförande


Sophia Zackrisson
sophia.zackrisson@med.lu.se
Sekreterare


Astrid Rocchi
astrid.rocchi@capiostgoran.se
Skattmästare


Lisa Hällstig
lisa.hallstig@norrbotten.se
Ordf. i utbildningsutskottet


Shahin Abdsaleh  
shahin.abdsaleh@gmail.com 
Övrig ledamot 


Maria Madestam
maria.madestam@unilabs.com

Pal Bordas
pal.bordas@nll.se

Karin Dembrower
karin.dembrower@capiostgoran.se

Joakim Ramos
joakim.ramos@regionvastmanland.se