Svensk Förening för Bröstradiologi

Föreningen, som skall bestå av läkare, forskare och andra som är intresserade av radiologisk bröstdiagnostik, såväl klinisk mammografi som screening med mammografi , skall företräda specialområdets intressen beträffande vetenskap, utbildning och utveckling av samarbetet med andra medicinska verksamhetsområden. Därutöver skall föreningen utgöra remissinstans.

SFBR logoStyrelse

Ordförande


Karin Leifland  
karin.horstmann-leifland@sodersjukhuset.se
Vice ordförande


Edward Azavedo  
edward.azavedo@ki.se
Sekreterare


Astrid Rocchi
astrid.rocchi@capiostgoran.se
Skattmästare


Camila Rodriguez Cardona
camirodr@gmail.com
Ordf. i utbildningsutskottet


Shahin Abdsaleh  
shahin.abdsaleh@gmail.com 
Övrig ledamot 


Maria Madestam
maria.madestam@unilabs.com

Pal Bordas
pal.bordas@nll.se

Karin Hoeg Dembrower
karin.dembrower@capiostgoran.se
Associerade ledamöter 


Sophia Zachrisson
sophia.zachrisson@med.lu.se
magnus.rosenborg@unilabs.com