Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi - SFMSR

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi en är en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi med speciellt intresse för muskuloskeletal radiologi.

Nyheter och uppdateringar av information från Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi kommer framgent att publiceras på egen hemsida
 http://sfmsr.meduc.se/
Fortsätt gärna där för att få uppdaterad information.

Kurs i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi 20 - 27 januari 2019 

Under v 4 2019, 20-27 januari, arrangeras på nytt den populära kursen i avancerad muskuloskeletal radiologi, även denna gång på Teneriffa med Adel Shalabi och Mikael Skorpil som kursledare. Kursens målgrupp är specialistkompetenta radiologer med intresse för muskuloskeletal radiologi.

Mera information och anmälningsblankett finns på denna sida.


Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida: 
Mats Geijer