Sv För för Thoraxradiologi - medlemsinformation


Kurser som rekommenderas 

Kombinerat möte ESTI (European Society of Thoracic Radiology) och ESCR (European Society of Cardiac Radiology) 2018 i Genevé 24-26 maj

E-post–ase.johnsson@vgregion.se