SURF- styrelse

Ordförande

Roland Stendlertroland.stendlert@kronoberg.se
Röntgenavdelningen Centrallasarettet i Växjö
351 85 Växjö


Vice ordförande
Anders Magnusson
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Sekreterare
Karin Elner-Walde
Röntgenkliniken
Centrallasarettet i Växjö
351 85 Växjö

Skattmästare
Kjell Geterud
Uro-gastro-kärlradiologi
SU/Sahlgrenska
413 45 GöteborgRevisorer

Peter Björkdahl och Mikael Hellström.

Valberedning

Peter Aspelin, Antonina Bergman och Ulf Nyman.