SURF- styrelse


Ordförande
Roland Stendlert
Röntgenavdelningen
Centrallasarettet i Växjö
351 85 Växjö


Vice ordförande
Mikael Hellström
Buk-kärlradiologi
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Sekreterare
Karin Elner-Walde
Röntgenkliniken
Centrallasarettet i Växjö
351 85 Växjö

Skattmästare
Kjell Geterud
Buk-kärlradiologi
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Ledamöter
Anders Magnusson
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala 

Henrik Leonhardt 
Buk-kärlradiologi
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg


Hanna Sartor
hanna.sartor@med.lu.se

Jonas Wallström
jonas.wallstrom@gu.se 

Sonja Pudaric
Sonja.Pudaric@skane.se Revisorer
E-post–ase.johnsson@vgregio