Styrelse


Ordförande
Henriettæ Ståhlbrandt
Radiologiska Kliniken,
Höglandssjukhuset Eksjö,
575 81 Eksjö
Tel: 038-13 52 27Vice ordförande
Anders Sundin
Molekylär Imaging, 
Bild- och Funktionsmedicinskt Centrum 
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 070-167 92 50
 

Riksstämmesekreterare
Ida Blystad
Röntgenkliniken
Universitetssjukhuset Linköping
581 85 Linköping
Tel: 010-103 0000
ida.blystad@regionostergotland.se
Vetenskaplig sekreterare

Pia Maly Sundgren
Department of Diagnostic Radiology/IKVL,
Lund University
221 85 Lund
Tel: 0706 - 24 15 61
pia.sundgren@med.lu.se Kassör

Peter Hochbergs
BFC/Röntgen
Skånes Universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund
Tel: 046 - 17 30 02
Fax: 046 - 211 69 56
peter.hochbergs@skane.seFacklig sekreterare

Anders Wennerberg
Röntgenkliniken Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 797 87
anders.wennerberg@karolinska.seUtbildningssekreterare

Mattias Bjarnegård 
Hallands sjukhus Halmstad 
301 85 Halmstad 
Mobil: 0707351786
mattias.bjarnegard@regionhalland.seRedaktion för Imago Medica


Mats Geijer
Avdelningen för radiologi
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
413 45 Göteborg
Tel: 072-500 89 46

mats.geijer@gu.se

Anders Sundin
Molekylär Imaging, 
Bild- och Funktionsmedicinskt Centrum 
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 070-167 92 50
anders.sundin@radiol.uu.se

Anders Wennerberg
Röntgenkliniken Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 797 87
anders.wennerberg@karolinska.se

Peter Leander
VO BoF, Skånes Universitetssjukvård, Malmö
205 02 Malmö
Tel: 040-33 89 10 
Fax: 040-33 70 62
peter.leander@med.lu.se

Tomas Bjerner
Bild och funktionsmedicinskt centrum
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 71 17
Mobil: 0701- 76 51 31

tomas.bjerner@radiol.uu.seLedamöter
Mathias Axelsson
Röntgenkliniken
Universitetssjukhuset Linköping
581 85 Linköping
Tel: 070-5129997
Mathias.Axelsson@regionostergotland.se

Mattias Bjarnegård 
Hallands sjukhus Halmstad 
301 85 Halmstad 
Mobil: 0707351786
mattias.bjarnegard@regionhalland.se

Tomas Bjerner
Bild och funktionsmedicinskt centrum
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 71 17
Mobil: 0701- 76 51 31 

tomas.bjerner@radiol.uu.se

E-post – Åse Johnsson – Outlook
John Brandberg
Bild och funktionsmedicin

Sahlgrenska universitetssjukhuset
Bruna stråket 11 plan 2
413 45 Göteborg
Mobil: 0767-695594
john.brandberg@vgregion.se

Christina Christoffersen E-post – Åse Johnsson – Outlook                                                                                                                                
Vårdområde Bild och Funktion E-post – Åse Johnsson – Outlook                                                                                                                    
Skånes Universitetssjukhus 
221 85 Lund
Mobil: 0760-29 60 50 

christina.christoffersen@skane.se 

Mats Geijer
Avdelningen för radiologi
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
413 45 Göteborg
Tel: 072-500 89 46

mats.geijer@gu.se

Peter Leander
VO BoF
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö
Tel: 040-33 89 10 
Fax: 040-33 70 62
peter.leander@med.lu.se

Magnus Persson
Utvecklings- och folkhälsoenheten
Norrlands Universitetssjukhus
39232 Kalmar
Tel:0480-845 25 
magnuspe@ltkalmar.se

Katrine Åhlström Riklund
Diagnostisk radiologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 090 - 785 00 00
katrine.riklund@umu.se

Sara Sehlstedt
Röntgenavdelningen
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund
sara.sehlstedt@regionjh.se
Mobil: 0702-365707

Adel Shalabi
Bild och funktionsmedicinskt centrum
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala
Tel:018-6114791
Mobil: 070-4926176
adel.shalabi@akademiska.se

 

Ungt Forum
Yngve Forslin 
Röntgenavdelningen
Karolinska universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
ungtforum@gmail.com

Sara Shams
Avdelningen för Radiologi 
CLINTEC, Karolinska Institutet, 
Stockholm
Mobil: 073-5094299
ungtforum@gmail.com
Webmaster
Mats Geijer
Avdelningen för radiologi
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
413 45 Göteborg
Tel: 072-500 89 46

mats.geijer@gu.se