SFPR - utbildningFördjupningskurs i barnradiologi  
 22-24 november 2017
Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi, SFPR, anordnar en fördjupningskurs i pediatrisk gastro-och uroradiologi. Kursen kommer att fokusera på bilddiagnostik som är viktig för handläggning av nyfödda och små barn. Vid flera av föreläsningarna medverkar barnkirurg eller barnurolog för att ge sina perspektiv. 

Kursen vänder sig till dig som är radiolog med intresse för barnradiologi. Den är även lämplig för ST-läkare, läkare inom barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomskirurgi. Kursen skall ge fördjupade kunskaper i bilddiagnostik vid viktiga tillstånd och omfattar: 
  • Akut buk i neonatalperioden 
  • Akut buk hos små barn 
  • Buktrauma 
  • Handläggning av dilaterade urinvägar 
  • Kloka metodval 
  • Falldiskussioner och Quiz 

Anmälan till: Kurssekreterare Yvonne.Franck@karolinska.se 
Bifoga ifylld anmälningsblankett med namn, e-mailadress, arbetsplatsadress, arbetstelefon, samt faktureringsadress. Kursavgift: 6.500 SEK (kursmaterial, måltider och sociala aktiviteter ingår). 


Kursledning/ansvariga: 
Fredrik Stålhammar, Barnröntgen, Skånes Universitetssjukhus,
Lund Pär Wingren, Barnröntgen, Skånes Universitetssjukhus, Lund 
Hanna Hebelka Bolminger, Barnröntgen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Eva Nordenskjöld Kvanta, Barnröntgen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Arrangör: Barnradiologiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Stipendium 2014 - Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi

Stipendiet gäller för studieresa eller deltagande i barnradiologisk kurs/konferens, till exempel ESPR:s eller SPR:s kongresser och kurser.
Stipendiet täcker kurskostnad eller del av utgifter vid studieresa.
För erhållande av stipendium erfordras att sökande är legitimerad läkare samt medlem i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi.
Beslut om stipendiat tas av styrelsen i SFPR.
Ansökan med motivering skickas till sekreteraren i SFPR.
 

Ansökan med motivering skickas till sekreteraren i SFPR.
Pär Wingren
VO Bild och Funktion, Lund
Skånes Universitetssjukvård
221 85 LUND

e-mail: par.wingren@skane.se

Ansökningstiden för stipendiet 2014  gick ut i maj 2014
Pär Wingren, sekreterare SFPR