SFMSR - kurser

Egna kurser

Basal skelettradiologi Linköping

Kursen i Basal skelettradiologi som skulle gått hösten 2020 är framflyttad som digital kurs till v 17 2021 (26-30 april) och de deltagare som kommit in på kursen 2020 har erbjudits plats på denna.

Det kan finnas ytterligare platser att söka till v 17 då vi utökat antalet deltagare till 90 eftersom kursen är helt digital. V.g. kontakta kurssekreterare Åsa Karatzoglou på mail nedan om ni är intresserade.
Asa.Karatzoglou@regionostergotland.se

Maria Lindblom och Lena Törnqvist, kursledare


Inbjudan till kurs i Basal Muskuloskeletal Radiologi


I samarbete med Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi (SFMSR) arrangerar för tredje året Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, kurs i Basal Muskuloskeletal Radiologi. Kursen har tidigare arrangerats i Uppsala, Örebro och Göteborg.
Kursen vänder sig till radiologer under början av sin ST-utbildning och syftar till att ge kunskaper i:

 • Röntgenteknik och fysik omfattande olika modaliteter 
 • Grundkunskaper i MR-diagnostik 
 • Traumadiagnostik 
 • Artrit- och artrossjukdomar 
 • Muskuloskeletala tumörer 
 • Leddiagnostik med MRT och ultraljud 
 • Barnortopedisk radiologi 
 • Ryggdiagnostik 
 • Ledplastiker pre- och postoperativt 
 • Infektioner 
 • Idrottsskador
Kursledning

Kursledare: Maria Lindblom, överläkare, Röntgenkliniken, Linköpings universitetssjukhus. Tel direkt 010-103 27 75.
E-post: Maria.Lindblom@regionostergotland.se
Anmälan till kursen görs genom att fylla i anmälningsblanketten, som finns på separat länk, och skicka den per e-post till Asa.Karatzoglou@regionostergotland.se

Obs! Med anledning av många sökande har vi utökat antalet platser till 90 deltagare.
Kursavgift: 8 000 kr
Frågor om kursen kan ställas till:
Maria Lindblom, överläkare, Röntgenkliniken, Linköping.
Telefon 010-103 27 75, e-post: Maria.Lindblom@regionostergotland.se
Frågor om anmälan kan ställas till:
Åsa Karatzoglou, kursadministratör, Röntgenkliniken Linköping. Telefon 010-103 27 26, e-post Asa.Karatzoglou@regionostergotland.seKursbroschyr

Anmälningsblankett


Kurser i regi av andra
Just nu inga kurserScholarships. Se www.myESR.org/esor för mera information.


Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida: 
Mats Geijer