Kontrastmedelsgrupp i SFMR

Kontrastmedelsgruppen i SFMR är nu en underavdelning i SURF Traditionsenligt brukar kontrastmedelsfrågor (safety och biverkningar) ligga under uroradiologin som ju är de som tidigare haft mest engagemang i frågan och detta också i analogi med europeiska uroradiolgiska föreningen ESUR ( www.esur.org).

Kontrastmedelsgruppen leds av

Peter Leander i Malmö, peter.leander@med.lu.se

De två delområdena röntgenkontrastmedel och MRT-kontrastmedel leds av varsin radiolog. Övriga medlemmar i gruppen, läkare och sköterskor, arbetar i båda grupperna efter kompetens.

Ledare för röntgenkontrastmedel:

Per Liss, Uppsala, per.liss@akademiska.se

Ledare för MR-kontrastmedel: 

Torkel Brismar, Huddinge, torkel.brismar@gmail.com


Övriga medlemmar i kontrastmedelsgruppen 
Radiologer
 1. Håkan Ahlström, Uppsala, hakan.ahlstrom@radiol.uu.se
 2. Peter Björkdahl, Ystad, peter.bjorkdahl@skane.se
 3. Lennart Blomqvist, Stockholm, lennart.k.blomqvist@ki.se
 4. Mikael Hellström, Göteborg, mikael.hellstrom@xray.gu.se
 5. Mats Lidén, Örebro, mats.liden@regionorebrolan.se
 6. Maria Lindblom, Linköping maria.lindblom@regionostergotland.se
 7. Ulf Nyman, Pensionär, ulf.nyman@bredband.net
 8. Franciska Wikner, Umeå, Franciska.Wikner@vll.se 
 9. Joanna Ahlkvist, Nyköping, joannaahlkvist@yahoo.se 
Röntgensjuksköterskor
 1. Johan Kihlberg, Linköping, johan.kihlberg@regionostergotland.se
 2. Helén Milde, Göteborg, helen.milde@vgregion.se
 3. Titti Owman, Lund, titti.owman@gmail.com
 4. Madeleine Pettersson, Örebro, E-post–ase.johnsson@vgregion.se