Akutradiologi för primärjourer, Jönköping

Kursen kommer att hållas i Jönköping 17-21 maj 2021. Såväl anmälan som kursinformationen är digital och finns på hemsidan:  akutradiologikurs.wordpress.com
Kursansvariga radiologer är Per Hintze och Jörgen Strömberg.