Grundläggande neuroradiologi

Vecka 6 2021 kommer det att gå en kurs i grundläggande neuroradiologi som motsvarar förra årets “basal neuroradiologi” som ordnades i Solna 2020.

Den aktuella kursen kommer att vara helt digital (via Zoom) och anpassad till det digitala formatet. Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i radiologi. Mer information samt möjlighet till anmälan kommer under hösten 2020.