Digital workshop i avancerad muskuloskeletal radiologi

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi inbjuder till en digital workshop i avancerad muskuloskeletal radiologi den 18-19 januari 2021. Kursen är anpassad till ESRs curriculum nivå 3 på specialistnivå och vänder sig främst till specialister i radiologi.