Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet

Kursen "Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet" erbjuder dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper om gällande lagar och föreskrifter om strålskydd inom medicinsk verksamhet.

Målgruppen för kursen är
  • personer med radiologisk ledningsfunktion
  • strålningsfysikalisk ledningsfunktion
  • strålskyddsexperter
  • kvalitetssamordnare, samt
  • chefer på olika nivåer som har personal sysselsatt i verksamhet med joniserande strålning.

Se vidare: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/utbildningar/regelverk-for-stralskydd-inom-medicinsk-verksamhet/

Kurstillfällen 
  • 1-2 april
  • 6-7 maj
  • 7-8 oktober
  • 28-29 oktober