MRT prostata

Svensk uroradiologisk förening (SURF) arrangerar en kurs i MRT prostata. 

Kursen är förlagd till Lejondals slott, i närheten av Stockholm och Arlanda.
Anmälan gör man på www.mrtprostata.se.