ST-kurs i thoraxradiologi, Göteborg

ST-kurs Thoraxradiologi med lungmedicinsk inriktning 2020-12-09—11 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

I samarbete med Svensk förening för Thoraxradiologi och Svensk Lungmedicinsk Förening anordnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en kurs i thoraxradiologi för blivande lungspecialister & radiologer/ bild- och funktionsmedicinare (BFM).

Kursen är till stor del interaktiv och baserad på falldiskussioner.

Tid och plats: 9 – 11 december 2020 på Gröna Stråket 5, plan 5, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till ST-läkare i lungmedicin och radiologi (BFM).


Länk till mer information och anmälan.