Barnradiologidagar

Barnradiologidagarna i november är tyvärr inställda, men återkommer senare.

Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi anordnar för första gången Barndagar. Dagarna riktar sig i första hand till radiologer med barnradiologiskt intresse, som helt eller delvis jobbar med barnradiologi utanför universitetsklinikerna. Fokus kommer ligga på kontrastmedel inom olika modaliteter (genomlysning, ultraljud, DT och MRT), men även andra ämnen kommer att tas upp. Det kommer ges goda möjligheter att diskutera barnradiologi även under mer informella former,då både kursdeltagare och föreläsare bor på Sigtunastiftelsen. Mer info kommer innan sommaren, bland annat på SFPR hemsida ( http://www.sfbfm.se/sidor/sfpr---utbildning/).