Introduktionskurs i datortomografi av hjärtat, Linköping, 10-12 november

Svensk Förening för Thoraxradiologi anordnar för 9:e gången en introduktionskurs i datortomografi av hjärtat. Kursen är en grundkurs utan behov av förkunskaper inom området. Huvudmålet är att belysa aspekter på indikationer, utförande och grundläggande bedömningsteknik med fokus på kranskärlen oavsett typ/fabrikat av datortomograf. Kursen hålls på svenska och riktar sig främst till färdiga specialister inom medicinsk radiologi, kardiologi eller klinisk fysiologi.

Kursen pågår i 2,5 dagar och inkluderar föreläsningar, närvaro vid patientundersökningar och cirka 8 timmar eget arbete vid arbetsstation med två deltagare per dator. Målsättningen är att cirka 50 fall kommer att bedömas vilket motsvarar ”Level 1 – kompetens” enligt amerikanska ACC/AHA kriterier.

Kursbroschyr