Basal radiologi för primärjourer

Jourförberedande kursvecka för ST-läkare i början av sin utbildning. BFC, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

För mer information, se kurshemsidan basal.radiologi.st