MR-fysik för kliniker, från k-space till PACS

SFNR

Svensk förening för neuroradiologi har sedan 1988 genomfört vidareutbildningskurser. Denna kurs riktar sig främst till radiologer och röntgensjuksköterskor som är aktiva inom MR. MR-fysik har ofta förklarats på ett alltför komplicerat sätt, och sällan har k-space och sekvensdiagram hjälpt klinisk MR-personal på riktigt. Denna kurs ändrar på detta, med en relativt begränsad mängd ny information varje dag och med en blandning av föreläsningar av fysiker och radiologer samt interaktiva laborationer och seminarier. 

Varbergs kusthotel
7-13 september

Mer kursinformation

Anmälan