Modern strokediagnostik

Svensk Förening för Neuroradiologi anordnar ytterligare en tredagars kurs i akutstrokediagnostik 2019 (måndag 8 april – onsdag 10 april). Kursens huvudsyfte är att sprida kunskaper om modern diagnostikoch behandling av akut stroke. Den hålls på svenska och vänder sig i första hand tillde som handlägger akut stroke dvs. radiologer, neurologer och strokeintresseradeinternmedicinare. Kursen kan även vara relevant för sjuksköterskor som arbetar i och kring stroketeam.

Kursinformation

Anmälan