Kurs i Barn- och ungdomsradiologi

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 19-03-11-15 

Kursen ger en bred orientering om röntgendiagnostiska problem och metoder hos barn alltifrån nyföddhetsperioden till adolescensen. Föreläsningar och seminarier centreras kring radiologisk handläggning av pediatriska fall och förutsätter grundläggande kunskaper i allmän röntgendiagnostik. Kursen syftar till att ge diagnostiska färdigheter inom ämnesområdet. Utbildningen vänder sig i första hand till läkare under vidareutbildning i Bild- och funktionsmedicin/radiologi, men kan även vara av intresse för färdiga specialister liksom för läkare inom barn- och ungdomsmedicin eller barn- och ungdomskirurgi.   

Anmälan: Klicka på länken: Anmälan till kurs i barnradiologi vecka 11 2019. 

Sista anmälningsdag 1/12 2018.

Ifylld anmälningsblankett skickas via e-post till ulrika.mar.karlsson@vgregion.se, eller per brev till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ulrika Karlsson, Barnröntgen, 416 50 Göteborg.