Thyroid and parathyroid imaging

OBS! Tidig anmälningsavgift är nu förlängd fram till 30 september.  

Utvecklingen inom avbildande metoder för sköldkörtel och bisköldkörtel går snabbt. Med ökade krav på tillgänglighet, effektivitet och säkerhet finns ett stort behov av att i ett nationellt forum diskutera optimala rutiner för bilddiagnostik av sköldkörtel och bisköldkörtel. 

Genom ett unikt samarbete mellan Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, Svenska Endokrinologföreningen och Svensk Förening för Endokrin Kirurgi bjuder vi härmed in till ett späckat informativt state-of-the art symposium på Malmö Live i november 2019!

Se vidare: https://mkon.nu/thyroid_and_parathyroid_imaging