Akut Stroke

Svensk Förening för Neuroradiologi anordnar även 2018 (torsdag 19 april-lördag 21 april i Tallin) en tredagars kurs i akut strokediagnostik. Kursens huvudsyfte är att sprida kunskaper om modern diagnostik och behandling av akut stroke. Den hålls på svenska och vänder sig i första hand till de som handlägger akut stroke dvs. radiologer, neurologer och strokeintresserade internmedicinare. Kursen kan även vara relevant för sjuksköterskor som arbetar i och kring stroketeam.

Kursinformation

Anmälan