ESGAR 19-22 maj, on-line

Pga. covid-19 har ESGAR 2020 omvandlats till en virtuell kurs. Gratis. Gå in på ESGAR.org för mer info.