CT-kolografi

CT-kolografi 2020: hands-on workshop 4.–6. November I Oslo sentrum

Ekspert og gründer av Virtual Colonoscopy Teaching Centre Dr. Philippe Lefere kommer tilbake!

Læringsmål: Deltageren skal etter endt kurs ha fått oppdatert og utviklet kunnskap om CT-kolografi. Deltageren skal få ferdigheter i planlegging, gjennomføring og etterarbeid med CT-kolografiundersøkelser. 

Målgrupper: Radiologer, radiografer og andre som jobber med CT-kolografi. 

Arbeidsmåter: Undervisning og praktiske øvelser. Workshopen med casene vil bli utført på arbeidsstasjoner, hvor gjerne en radiolog og en radiograf fra samme sted kan sitte sammen to og to. 

Varighet/ pris: tre dager/ 6900 NOK

Program, priser og mer informasjon: Klikk her (linkes til: http://www.radfag.no/om/kurs)