CT-kolografi

CT-kolografi 2020: hands-on workshop 11-13November I Oslo sentrum

Ekspert og gründer av Virtual Colonoscopy Teaching Centre Dr. Philippe Lefere kommer tilbake!

Læringsmål: Deltageren skal etter endt kurs ha fått oppdatert og utviklet kunnskap om CT-kolografi. Deltageren skal få ferdigheter i planlegging, gjennomføring og etterarbeid med CT-kolografiundersøkelser. 

Målgrupper: Radiologer, radiografer og andre som jobber med CT-kolografi. 

Arbeidsmåter: Undervisning og praktiske øvelser. Workshopen med casene vil bli utført på arbeidsstasjoner, hvor gjerne en radiolog og en radiograf fra samme sted kan sitte sammen to og to. 

Program, priser og mer informasjon: Klikk her (linkes til: http://www.radfag.no/om/kurs)