Styrelsemöte (Skype) SFMR

Styrelsemöte. Inloggningsinstruktioner på Dropbox.