Årsmöte SFPR 2018

Årsmöte 2018 i Svensk förening för pediatrisk radiologi kommer att hålla årsmöte fredagen den 16 februari 2018, kl 11.00. Lokal: Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg, Barnröntgens konferensrum.