8 sep

Eurosafe imaging - för ökad patientsäkerhet

Nu har man inom ESR och tillsammans med Eurosafe Imaging Steering Committee startat ett "upprop" som syftar till attt höja patientsäkerheten inom imaging. Man har gemensamt  tagit fram...

30 jun

Mikael Hellström får Tage Sjögrenpriset. Grattis!

Professor Mikael Hellström, Sahlgrenska akademien, Göteborg har tilldelats Tage Sjögrens pris ”för förtjänstfullt arbete inom de medicinska radiologiska vetenskaperna”. Motiveringen...

27 jun

Lär Dig massor för 90 spänn!

Nu finns en ny tjänst från ESR, nämligen "ECR On Demand". Via den tjänsten kan man lyssna på mer än 1500 presentationer och föreläsningar från ECR. Var Du på ECR, men kanske missade något,...

12 jun

Checklistan för remittenter för jodkontrastmedel har reviderats

Nu finns reviderade version av checklistorna för remittenter för jodkontrastmedel. De reviderade listorna kan laddas ner här.

19 mar

Riktlinjer för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn

SFPR har tillsammans med Socialstyrelsen, Barnläkareföreningen och Tandläkareförbundet utarbetat riktlinjer för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn.

16 mar

Rekommendationerna för MR-kontrastmedel har uppdaterats.

Rekommendationerna syftar till att förebygga negativa effekter av kontrastmedel vid Magnetresonanstomografi och har uppdaterats av SFBFMs arbetsgrupp för kontrastmedel.

2 mar

Nytt vårdprogram för sarcoidos

Nu finns ett nytt vårdprogram för sarcoidos. Sven-Göran Fransson i Linköping har skrivit radiologidelen.