27 feb

LIPUS tar över efter iPuls

Nu klarnar det på SPUR-fronten och Läkarförbundet har nu startat ett bolag, LIPUS, som skall sköta inspektionerna fortsättningsvis.

17 feb

Lathundar om kontrast och radiologi

Kontrastmedelsgruppen har skrivit ett par lathundar, en om kontrastnefropati vid CT och en om tyreoidea och jodkontrastmedel, samt ett PM om allergitestning.