Nya metodböcker och rekommendationer

Både Svensk Uroradiologisk Förening och Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi har kommit med nya metodböcker. Se under respektive förenings hemsida!