Fördjupningskurs i thoraxradiologi

Svensk Förening för Thoraxradiologi anordnar för 8:e gången fördjupningskurs i thoraxradiologi i Storhogna men med nytt upplägg. Den tidigare postgraduatekursen delas upp i två; en med inriktning mot hjärta-kärl och en med inriktning mot lungdiagnostik. Dessa två kurser kan tillsammans med kursen ”CT-hjärta - En introduktionskurs” utgöra basen för subspecialisering i thoraxradiologi men man kan naturligtvis även gå enstaka av dessa kurserna. Den 20-25 januari 2019 har Storhognakursen hjärtakärlinriktning. Kursen är en vidareutbildningskurs baserad på ESR European Training Curriculum Level III och förutsätter grundläggande kunskaper inom thoraxradiologi.

Mer information och anmälan